Klimatyzacja i wentylacja cennik

Poniżej prezentujemy ogólnopolskie ceny wykonania klimatyzacji oraz wentylacji. Kwoty zostały uśrednione i zawierają podatek VAT.
usługa cena
Zainstalowanie kratek wentylacyjnych 5 zł/szt
Zainstalowanie drzwi rewizyjnych 52 zł/szt

Klimatyzacja i wentylacja cennik

Głównym zadaniem zarówno klimatyzacji, jak i wentylacji jest utrzymaniem zdatnych warunków klimatyzacyjnych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, które zapewnią odpowiednie warunki do prawidłowego funkcjonowania człowieka.

Wentylacja polega na cyrkulacji powietrza z reguły pomiędzy pomieszczeniami, a przestrzenią na zewnątrz budynku.

Koszty klimatyzacji i wentylacji związane są głównie ze specyfiką instalacji. Rozróżniamy kilka rodzajów wentylacji np. ogólna, naturalna, mechaniczna, filtry powietrza oraz filtry tłuszczowe. Wentylacja ogólna polega na usuwaniu powietrza zużytego z całości pomieszczenia i dostarczanie na to miejsce powietrza świeżego. Natomiast wentylacja naturalna polega na wymianie powietrza w pomieszczeniu, która powodowana jest różnicą temperatur lub działaniem wiatru. Przeciwieństwem wentylacji naturalnej jest wentylacja mechaniczna, która może być: nawiewna – powietrze do pomieszczenia jest doprowadzane; wywiewna – powietrze z pomieszczenia jest usuwane; oraz nawiewno-wywiewna – powietrze jest jednocześnie nawiewane i wywiewane. Natomiast zarówno filtry powietrza, jak i filtry tłuszczowe służą do usuwania z powietrza zanieczyszczeń.

Średnio za instalacje jednej kratki wentylacyjnej należy zapłacić około 4,5 zł. Natomiast montaż drzwi rewizyjnych to koszt rzędu 52 zł.

Należy pamiętać, że kwoty użyte w artykule zostały uśrednione i mają charakter poglądowy. Ostateczne ceny należy uzgadniać bezpośrednio z wykonawcą.