Roboty ziemne zbrojenia cennik

Poniżej prezentujemy ogólnopolskie ceny wykonania robót ziemnych i zbrojeń. Kwoty zostały uśrednione i zawierają podatek VAT.
usługa cena
Wykonanie wykopu ręcznego 1mb., na głębokość 0,7 m - 1 m 109,5 zł/mb
Ułożenie i montaż bednarki 18,25 zł/mb
Ułożenie przewodów od 5x4 do 5x35 11,5 zł/mb
Ułożenie folii 6,25 zł/mb
Zasypanie 38 zł/mb

Roboty ziemne zbrojenia cennik

Roboty ziemne można podzielić na dwie kategorie: podstawowe i wykończeniowe oraz przygotowawcze i porządkowe. Do pierwszej grupy zaliczamy makroniwelację, wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane, wykopu wąskoprzestrzene pod rowy i instalacje, wykopy liniowe pod drogi, nasypy. Natomiast prace wykończeniowe polegają min. na wyrównaniu dna dołów szerokoprzestrzennych, wykopy pod ławy i stopy fundamentowe.

Koszty związane z robotami ziemnymi są bardzo różne. Z cenników firm wynika, że za wykonanie wykopu ręcznego 1mb na głębokość 0,7-1m należy zapłacić od 70,00 do 175,00 zł. Natomiast ułożenie i montaż bednarki kosztuje około 12 zł za metr bieżący. Ułożenie metra bieżącego przewodów od 5x5 do 5x35 wiąże się z wydatkiem od 10,00 do 20,00 zł.

Należy również wziąć pod uwagę koszty związane z pracami tj. ułożenie folii (od 6,00 do 11,00 zł/mb) oraz zasypanie (37 zł/mb).

Proszę pamiętać, że podane w tekście kwoty mają charakter poglądowy. Ostateczne ceny należy ustalać bezpośrednio z wykonawcą.